Uz dopuštenje autora, prof. Karoglana prenosimo ovaj  zanimljiv i poučan tekst  o vrstama grožđa za pjenušava vina....