"Crna poput vraga, topla poput pakla, čista poput anđela, slatka poput ljubavi."  (C.Talleyard) Kažu da je kava...