Kraljica u akciji Ovo novo normalno vrijeme dalo nam je priliku da potražimo neke starije, zaboravljene priče. Jedna...