„Volimo vjerovati da upoznavajući vina, upoznajemo i ljude koji ih stvaraju, ljude koji se brinu da pustolovina...